Kirjuta meile & suhtleme

Kontakt

Minna Sahver OÜ
Allika 3, Tuti küla, 79542, Rapla vald

Tootmine: Öökulli, Valtu küla, 79531 Rapla vald

 

Euroopa Liidu Leader ´i toetusega soetati 2016-2017.a masinad ja seadmed, mis aitavad kasvatada tootmismahtusid ning parendada töökeskkonda.

„Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise täpsem kord perioodil 2014-2020“

info@minnasahver.ee

Siret Elmi +372 504 8928 (eesti keel)

Maimu Laiapea +372 5663 2970 (english)